Ubicació i contacte

Cita prèvia
  • Us atendrem de manera preferent per correu electrònic. Contactau a través del correu <alumnes@uib.cat>. 
  • Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·litar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.

 

Can Salort
Santa Rita, 11
07730 Alaior
Tel.: 971 37 90 02 - 971 37 90 12
Fax: 971 37 91 24
seu.menorca@uib.cat